Szkolenie UPRT Advanced

5,000.00 

5,000.00 

Szkolenie w zakresie zapobiegania i wyprowadzania samolotu z sytuacji krytycznych

UPRT oznacza szkolenie w zakresie zapobiegania i wyprowadzania samolotu z sytuacji krytycznych. Oferujemy cztery opcje szkolenia:

 • PLATINUM: 3 godziny lotu Extra 300 + teoria
 • GOLD: 2 godziny lotu Extra 300 + 1 godzina lotu Cessna 152/ Tecnam P2008 + teoria
 • SILVER: 1 godzina lotu Extra 300 + 2 godziny lotu Cessna 152/ Tecnam P2008 + teoria
 • BASIC: 3 godziny lotu Cessna 152/ Tecnam P2008 + teoria
Dowiedz się więcej
SKU: Brak danych Kategorie: , Tagi: ,

Opis

UPRT oznacza szkolenie w zakresie zapobiegania i wyprowadzania samolotu z sytuacji krytycznych i stanowi połączenie wiedzy teoretycznej i szkolenia w locie w celu zapewnienia załodze lotniczej wymaganych kompetencji zarówno do zapobiegania, jak i wyprowadzania z sytuacji, w których samolot nieumyślnie przekracza parametry dla liniowych operacji lub szkoleń (sytuacje krytyczne samolotu).

Szkolenie obejmuje co najmniej 5 godzin szkolenia teoretycznego oraz co najmniej 3 godziny szkolenia w locie z instruktorem na samolocie, w celu zwiększenia odporności na aspekty psychologiczne i fizjologiczne związane z warunkami krytycznymi podczas lotu.

 

Opcje szkolenia:

 • PLATINUM: 3 godziny lotu Extra 300 + teoria
 • GOLD: 2 godziny lotu Extra 300 + 1 godzina lotu Cessna 152/ Tecnam P2008 + teoria
 • SILVER: 1 godzina lotu Extra 300 + 2 godziny lotu Cessna 152/ Tecnam P2008 + teoria
 • BASIC: 3 godziny lotu Cessna 152/ Tecnam P2008 + teoria

 

Do szkolenia pilota samolotowego wg Programu w UPRT ADVANCED, może być dopuszczona osoba, która:

 • posiada licencję pilota samolotowego z ważnym lub wygasłym uprawnieniem dot. klasy samolotów jednosilnikowych lądowych SEP(L);
 • posiada odpowiednie ważne badania lotniczo-lekarskie;
 • posiada ważne potwierdzenie biegłości posługiwania się językiem polskim na poziomie min. operacyjnym (poziom 4).

 

Dokumenty, jakie musi przedłożyć kandydat do szkolenia:

 • licencja pilota z ważnym lub wygasłym uprawnieniniem dotyczącym klasy lub typu SP oraz ważnym potwierdzeniem biegłości posługiwania się językiem polskim na poziomie min. operacyjnym;
 • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskiego odpowiednie dla licencji – zgodnie z MED.A.030;
 • dokument określający kwalifikacje i ciągłość praktyki lotniczej (np. Książka Pilota).

 

Inne, dodatkowe wymagania wobec kandydatów do szkolenia:

 • jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią, musi posiadać pisemne zezwolenie rodziców albo opiekunów prawnych na szkolenie w zakresie powyższego programu.
 • Jeżeli kandydat nie posiada obywatelstwa polskiego i nie jest obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (D.U. Nr 156, poz. 1524) z późniejszymi zmianami.
TOP